LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ VÀ KINH NGHIỆM

CTNLAW đảm bảo cung cấp cho Khách hàng đầy đủ các dịch vụ pháp lý cần thiết liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và ưu thế của chúng tôi chính là khả năng hỗ trợ Khách hàng ở mọi giai đoạn – vào bất cứ khi nào Khách hàng cần đến. Bề dày kinh nghiệm của những luật sư CTNLAW đã cho phép chúng tôi có được kiến thức và toàn cảnh pháp luât Việt Nam, từ đó có khả năng tiên liệu những khó khăn trước khi chúng có thể xảy ra trên thực tế.

Khách hàng có thể tìm thấy dưới đây những lĩnh vực chuyên môn thế mạnh của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không chỉ dừng lại ở đó. Với sự quan tâm và kinh nghiệm của mình, chúng tôi hiểu rằng nhu cầu của khách hàng là đa dạng và luôn thay đổi, vì thế chúng tôi liên tục cải thiện và luôn sẵn sàng phát triển để có thể giúp khách hàng giải quyết mọi khó khăn và vướng mắc pháp lý.

1. Thủ tục pháp lý dành cho Doanh nghiệp

Thủ tục pháp lý

Dành cho Doanh nghiệp

CTN Law cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ tư vấn, hỗ trợ và đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý dành cho Doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hiệu quả và chuyên nghiệp, bao gồm những dịch vụ tiêu biểu như sau:

 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi tên công ty, thay đổi ngành nghề, thay đổi trụ sở chính, thay đổi thành viên/cổ đông công ty,…).
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên.
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Chia, tách doanh nghiệp.
 • Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.
 • Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.
 • Thủ tục thay đổi nội dung hoạt động động chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.
 • Thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp.
 • Thủ tục đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn tạm ngừng doanh nghiệp.
 • Thủ tục giải thể doanh nghiệp.
2. Thủ tục pháp lý dành cho Nhà đầu tư

Thủ tục pháp lý

Dành cho Nhà đầu tư

CTN Law cung cấp cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài các ý kiến tư vấn pháp lý hữu ích về các lĩnh vực đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Đồng thời CTN Law còn đại diện theo ủy quyền của Nhà đầu tư để thực hiện các thủ tục cấp phép cho các dự án đầu tư tại Việt Nam và dự án đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài một cách nhanh chóng và hiệu quả với những dịch vụ tiêu biểu như sau:

 • Thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội/ Thủ tướng Chính phủ/ UBND Tỉnh.
 • Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư Quốc hội/ Chính phủ/ Ủy ban nhân dân Tỉnh.
 • Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với diện không phải xin chủ trương đầu tư.
 • Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuốc diện phải quyết định chủ trương đầu tư Quốc hội/ Chính phủ/ Ủy ban nhân dân Tỉnh.
 • Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện phải xin quyết định chủ trương đầu tư.
 • Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư.
 • Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đối với trường hợp chia tách/ sáp nhập/ hợp nhất/ chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế.
 • Thủ tuc điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án hay quyết định của tòa án/ trọng tài.
 • Thủ tục đề nghị giãn tiến độ dự án đầu tư.
 • Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư.
 • Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
 • Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.
 • Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hạnh của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.
 • Thủ tục cấp đổi giáy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.
 • Thủ tục đảm bảo đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư.
 • Thủ tục góp vốn mua cổ phần/ phần vốn góp vào doanh nghiệp Việt Nam/ tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Thủ tục Thủ tướng chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài.
 • Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
 • Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
 • Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài.
3. Thủ tục pháp lý dành cho Việt kiều và Người nước ngoài

Thủ tục pháp lý

Dành cho Việt kiều và Người nước ngoài

CTN Law cung cấp cho Quý khách hàng là Việt kiều và Người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ và đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý một cách nhanh chóng, hiệu quả, bao gồm những dịch vụ như sau:

 • Thủ tục xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài.
 • Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài.
 • Thủ tục xin thị thực cho người nước ngoài.
 • Thủ tục xin thị thực cho nhà đầu tư nước ngoài.
 • Thủ tục xin cấp lại thẻ tạm trú do bị mất/ hư hỏng.
 • Thủ tục xin cấp lại Giấy phép lao động.
 • Thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động.
 • Tư vấn pháp lý và thực hiện thủ tục cho người nước ngoài mua/ thuê nhà ở tại Việt Nam.
 • Thủ tục nhận con nuôi người Việt Nam của người nước ngoài.
 • Dịch vụ cấp đổi bằng lái xe cho người nước ngoài.
4. Thủ tục pháp lý xin giấy phép hoạt động các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Thủ tục pháp lý

Xin giấy phép hoạt động các ngành nghề có điều kiện

Liên quan đến các thủ tục pháp lý, CTN Law cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ tư vấn, hỗ trợ và đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý xin giấy phép hoạt động các ngành nghề kinh doanh có điều kiện một cách nhanh chóng, hiệu quả như sau:

 • Giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng và văn phòng đại diện của Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa/quốc tế.
 • Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ (tin học).
 • Quyết định cho phép thành lập trường mầm non.
 • Biên bản xác nhận đủ điều kiện Phòng cháy chữa cháy.
 • Giấy Chứng nhận đủ điều kiện An ninh trật tự.
 • Thông báo hoạt động Sàn giao dịch Bất động sản.
 • Giấy phép mở Văn phòng đại diện tại nước ngoài.
 • Giấy phép khuyến mãi theo chương trình.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám. (Kinh doanh phòng khám đa khoa, chuyên khoa).
 • Giấy phép quảng cáo.
 • Giấy phép dạy nghề của cơ sở.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Giấy chứng nhận Công bố tiêu chuẩn sản phẩm (sau khi đã có Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm).
 • Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm.
 • Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm nhập khẩu.
 • Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.
 • Đăng ký Công bố lưu hành sản phẩm (mỹ phẩm, thực phẩm).
 • Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.
 • Giấy phép lưu hành mỹ phẩm.
 • Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thu ý.
 • Giấy phép nhập khẩu (nhập khẩu trang thiết bị y tế).
 • Giấy phép bán buôn/ bán lẻ thuốc lá.
 • Giấy phép bán buôn/bán lẻ rượu.
 • Đăng ký mã vạch sản phẩm.
5. Tư vấn hoạt động Doanh nghiệp

Tư vấn

Hoạt động Doanh nghiệp

CTN Law cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan hình thức cấu trúc, tổ chức doanh nghiệp nhằm loại trừ tối đa rủi ro và đảm bảo cho Doanh nghiệp vận hành thực sự hiệu quả, bền vững như sau:

 • Tư vấn thành lập và hoạt động doanh nghiệp, chi nhán, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Tư vấn các hoạt động liên quan đến mua, bán cổ phần của cổ đông; các hoạt động đầu tư tài chính (góp vốn, mua cổ phần) của khách hàng tại doanh nghiệp khác.
 • Tư vấn xây dựng mô hình tổ chức và quản lý doanh nghiệp.
 • Tư vấn việc phát hành cổ phần, chống pha loãng và các phương thức kiểm soát quản lý và điều hành doanh nghiệp.
 • Tư vấn doanh nghiệp, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị các công ty cổ phần; họp Hội đồng thành viên cho công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Tư vấn mua, bán doanh nghiệp/ tư vấn mua bán dự án.
 • Tư vấn pháp lý trong các trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các chủ doanh nghiệp hoặc thực hiện chiến lược phát triển doanh nghiệp hay tái cấu trúc doanh nghiệp: chia/tách/hợp nhất/sáp nhập công ty.
 • Tư vấn chuyển đổi hình thức hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tư vấn giải thể doanh nghiệp (tư vấn các điều kiện giải thể, thủ tục thanh lý tài sản, quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp).
 • Tư vấn các điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Rà soát pháp lý về cơ cấu, tổ chức và hoạt động thông qua việc soạn thảo, sửa đổi các văn bản do bộ máy quản lý của doanh nghiệp phát hành.
 • Tư vấn, hướng dẫn kiểm tra tuân thủ pháp luật, chế độ báo cáo và công bố thông tin đối với các văn bản pháp lý và văn bản nội bộ  do doanh nghiệp ban hành.
 • Tư vấn và cung cấp dịch vụ kiện toàn hồ sơ pháp lý doanh nghiệp (đăng ký kinh doanh, thuế, lao động…) tránh cho doanh nghiệp các rủi ro pháp lý từ các cơ quan thanh tra, kiểm tra.
 • Cảnh báo rủi ro pháp lý trong hoạt động quản trị doanh nghiệp cũng như hoạt động kinh doanh.
6. Tư vấn pháp luật lao động

Tư vấn

Pháp luật lao động

CTN Law cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan đến pháp luật lao động đồng thời đưa ra các giải pháp đối với các vấn đề về lao động và việc làm có ảnh hưởng đến hiệu quả và năng suất trong môi trường làm việc của Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

 • Tư vấn về cấu trúc, các nội dung chính của Thỏa ước lao động tập thể, nội quy và quy chế lao động của doanh nghiệp với những điều chỉnh phù hợp với hoạt động kinh doanh, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.
 • Soạn thảo thỏa ước lao động tập thể, nội quy và quy chế lao động của doanh nghiệp.
 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động tại Việt Nam, như hợp đồng lao động, tiền lương và trợ cấp, thử việc, chính sách lao động, chấm dứt và bồi thường. Phân tích và tư vấn những điều khoản chính của hợp đồng lao động, bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân, quyền và nghĩa vụ, tranh chấp.
 • Soạn thảo hợp đồng lao động và các thỏa thuận liên quan đến lao động.
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục và điều kiện để chấm dứt hợp đồng lao động hoặc sa thải nhân viên; đại diện cho doanh nghiệp đàm phán về các vấn đề liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động hoặc sa thải nhân viên.
 • Tư vấn về bồi thường, trợ cấp thôi việc, mất việc, thất nghiệp và các trợ cấp khác liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động.
 • Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp giải quyết tranh chấp lao động tại cơ quan có thẩm quyền và/hoặc tòa án tại Việt Nam.
7. Tư vấn Hợp đồng, hợp tác đầu tư

Tư vấn

Hợp đồng, hợp tác đầu tư

Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan các hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư cho sản xuất dưới hình thức đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp, CTN Law còn cung cấp dịch vụ giải quyết các tranh chấp phát sinh của Quý khách hàng trong quá trình kinh doanh để đảm bảo tối đa cho các quyền và lợi ích hợp pháp của Quý khách hàng. Cụ thể:

 • Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư, đưa ra các giải pháp phù hợp với dự án đầu tư để khách hàng lựa chọn.
 • Tư vấn đàm phán, soạn thảo, ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư, chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các chủ đầu tư để thực hiện dự án.
 • Tư vấn về chuyển nhượng, cho thuê dự án và các vấn đề liên quan khác.
 • Tư vấn, soạn thảo, rà soát và cử luật sư tham gia đàm phán các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố, thế chấp, cho thuê tài chính, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng vay, tài trợ dự án.
 • Đàm phán, soạn thảo và chỉnh sửa các hợp đồng dân sự, thương mại, bao gồm các hợp đồng mua bán, hợp đồng phân phối sản phẩm, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng đại lý, dịch vụ và các loại hợp đồng khác, thay mặt và/hoặc cùng với khách hàng tham gia quá trình đàm phán và ký kết các hợp đồng này.
 • Tư vấn pháp luật và thông lệ áp dụng đối với các giao dịch mua bán hàng hóa trong nước và quốc tế, các hoạt động trung gian thương mại trong thương mại trong nước và quốc tế như đại lý, gia công, ủy thác, các hoạt động thanh toán quốc tế, vận tải và kho vận quốc tế, các hoạt động nhượng quyền thương mại, đầu tư trong nước, đầu tư ra nước ngoài.
 • Tư vấn soạn thảo các hồ sơ tài liệu mà pháp luật trong nước và quốc tế yêu cầu phải có, thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để xin các chấp thuận cần thiết cho các giao dịch thương mại.
 • Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong quá trình giải quyết các tranh chấp thương mại tại Tòa án hoặc Trung tâm Trọng tài có thẩm quyền.
8. Tư vấn Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

CTN Law tư vấn, hỗ trợ và đại diện cho Quý khách hàng để thực hiện các thủ tục pháp lý trong việc thiết lập, duy trì và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam một cách nhanh chóng và hiệu quả với những dịch vụ như sau:

 • Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại.
 • Đăng ký sửa đổi, chuyển nhượng, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Đăng ký bản quyền tác giả.
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng/chuyển giao bản quyền.
 • Đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp.
 • Đăng ký nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng, bản quyền ra nước ngoài.
 • Đăng ký và tiến hành các hoạt động pháp lý liên quan đến tên miền.
 • Tư vấn chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ tại Việt Nam.
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng, đăng ký hợp đồng Li – xăng, chuyển nhượng văn bằng bảo hộ độc quyền đối với nhãn hiệu, tư vấn chuyển giao công nghệ.
 • Thực hiện thủ tục phê chuẩn, đăng ký Li-xăng và chuyển giao công nghệ.