LĨNH VỰC THỰC HÀNH

Doanh nghiệp & thương mại

Đầu tư nước ngoài

Hợp đồng

Ngân hàng & Tài chính

Thuế

Sáp nhập & Mua lại

Lao động & Việc làm

Sở hữu trí tuệ

 

GIÁO DỤC

Học viện tư pháp: 2022 – 2023

Trường đại học luật Hà Nội: 2018 – 2022

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Luật sư tập sự, Công ty Luật TNHH Chân Tín Nghĩa: 03/2024 – Hiện tại

Trợ lý pháp lý, Công ty Luật TNHH Chân Tín Nghĩa: 11/2021 – 02/2024

Thực tập sinh, Công ty Luật TNHH Chân Tín Nghĩa: 07/2021 – 10/2021

Cộng tác viên, Công ty Luật TNHH Tuệ An: 08/2020 – 12/2020

Thực tập sinh, Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam: 06/2020 – 07/2020

 

NGÔN NGỮ

Tiếng Anh, tiếng Việt