LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

Doanh nghiệp & Thương mại

Đầu tư nước ngoài

Hợp đồng

Ngân hàng & Tài chính

Thuế

Mua bán & Sáp nhập

Lao động & Việc làm

Thị trường vốn

Tư vấn cho Start-ups

 

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân (Luật học): 2009 – 2013

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Luật sư thành viên, Công ty Luật TNHH Chân Tín Nghĩa: 2021 – hiện tại

Luật sư, VILAF: 2018 – 2021

Luật sư, Lee & Ko: 2016 – 2018

Luật sư, VILAF: 2013 – 2016

 

HOẠT ĐỘNG

Tham gia Đoàn luật sư, Việt Nam: 2017

 

NGÔN NGỮ

Tiếng Anh, tiếng Việt