LĨNH VỰC THỰC HÀNH

Doanh nghiệp & thương mại

Đầu tư nước ngoài

Hợp đồng

Ngân hàng & Tài chính

Thuế

Sáp nhập & Mua lại

Lao động & Việc làm

 

GIÁO DỤC

Trường đại học luật Hà Nội, Thạc sĩ Luật Kinh tế: 2022 – nay

Học viện tư pháp, Khóa đào tạo nghề Luật sư, 2021 – 2022

Trường đại học luật Hà Nội, Cử nhân luật: 2016-2020

Diễn Đàn Giáo Dục Và Nghề Nghiệp Pháp Luật Việt Nam: Khóa Học Tiếng Anh Pháp Luật & Kiến Thức Pháp Luật Thực Tiễn

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Cộng sự, Công ty Luật TNHH Chân Tín Nghĩa: 01/2024 – nay

Luật sư tập sự, Công ty Luật TNHH Chân Tín Nghĩa: 01/2023 – 12/2023

Trợ lý pháp lý, Công ty Luật TNHH Chân Tín Nghĩa: 11/2020 – 12/2022

Thực tập sinh, Công ty Luật TNHH Chân Tín Nghĩa: 07/2020 – 10/2020

Thực tập sinh, Ngân hàng TMCP Hàng Hải: 03/2020 – 06/2020

Thực tập sinh, Công ty Luật Chính Pháp: 01/2019 – 06/2019

 

NGÔN NGỮ

Tiếng Anh, tiếng Việt