I. TỔNG QUAN

Bằng việc truy cập, sử dụng, khai thác thông tin trên trang www.ctnlaw.vn (“Website”) mà Điều khoản sử dụng Website hoặc bất kỳ một liên kết nào dẫn đến Điều khoản sử dụng Website này xuất hiện, thì xem như bạn đã hiểu và đồng ý với tất cả các các điều khoản được mô tả dưới đây “Điều khoản sử dụng”. Chính vì vậy, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bạn vui lòng xem xét thật kỹ lưỡng và cẩn thận Điều khoản sử dụng này trước khi truy cập, sử dụng, khai thác thông tin cũng như cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn tại Website.

Điều khoản sử dụng này do Công ty Luật TNHH Chân Tín Nghĩa (sau đây viết tắt là “CTN Law”) ban hành. Sau đây là toàn bộ nội dung các điều khoản Điều khoản sử dụng của CTN Law.

II. QUY ĐỊNH CHI TIẾT

1. Điều khoản giao dịch chung

Mọi nội dung trên trang Website chỉ có mục đích duy nhất là cung cấp thông tin về các dịch vụ pháp lý của CTN Law. CTN Law không đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của những thông tin trên Website do nhiều nguyên nhân như sự thay đổi về pháp luật, lỗi của nhà cung cấp dịch vụ cho CTN Law, lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy và những thông tin không còn mang tính thời sự. Mọi thông tin trên Website không cấu thành bất kỳ một tư vấn pháp lý nào của CTN Law và CTN Law khuyến cáo Người sử dụng không nên sử dụng các thông tin trên Website như là một sự tư vấn của luật sư.

Website này không tạo ra mối quan hệ luật sư – khách hàng giữa CTN Law hoặc luật sư của CTN Law với Người sử dụng. CTN Law sẽ không là đại diện của Người sử dụng cho đến khi CTN Law xác minh được không có sự xung đột về lợi ích nào và có thỏa thuận chính thức giữa CTN Law và Người sử dụng. Bất kỳ sự trao đổi nào trước khi CTN Law và khách hàng có thỏa thuận dịch vụ chính thức không tạo nên sự tư vấn của CTN Law. Trong mọi trường hợp, khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ, Người sử dụng hãy liên hệ trực tiếp với luật sư của CTN Law để thảo luận cụ thể và xem xét sử dụng dịch vụ của CTN Law. Việc liên hệ với CTN Law được khuyến khích sử dụng email, tuy nhiên trường hợp Người sử dụng gửi thông tin nhạy cảm hoặc bảo mật cho CTN Law nên trao đổi trước về biện pháp thích hợp để gửi tin.

Phí dịch vụ được xây dựng dựa trên sự thỏa thuận giữa khách hàng và CTN Law bằng Hợp đồng dịch vụ pháp lý. CTN Law không thu bất kỳ khoản phí nào khác, ngoài phí dịch vụ đã thỏa thuận với khách hàng trong Hợp đồng dịch vụ pháp lý mà hai bên đã ký kết

2. Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ

Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi của Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ này được hiểu là tất cả các nội dung bao gồm nhưng không giới hạn bởi trang website các giao diện, thiết kế đồ họa, chương trình phần mềm, mã code, nhãn hiệu, thương hiệu, logo, đồ họa, bài viết, các văn bản, hình ảnh, âm thanh, âm nhạc, video, bình luận, các thông tin,…. do CTN Law đăng tải lên chính Website hoặc bất kỳ trên trang  mạng xã hội, ứng dụng hoặc kênh quảng bá nào khác bao gồm nhưng không giới hạn bởi Facebook.com, Instagram, Twitter… bao gồm các nội dung có tác giả là CTN Law hoặc có tác giả một bên thứ ba nào khác.

CTN Law là chủ sở hữu hợp pháp của Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ nói trên và các đối tượng này được bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật khác.

Người sử dụng có quyền tham khảo các nội dung, thông tin trên Website tuy nhiên phải trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của CTN Law. Mọi hành vi của người sử dụng  bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sử dụng sao chép, trích dẫn, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, phân phối, lưu thông, chỉnh sửa, chuyển ngữ, biên soạn… toàn bộ hay một phần các nội dung trên CTN Law vì mục đích thương mại hay phi thương mại mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của CTN Law được xem là hành vi xâm phạm quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, ngoại trừ việc sao chép các biểu mẫu và bản tin pháp luật từ trang web.

CTN Law có quyền yêu cầu bên vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Người sử dụng cam kết sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm vô hiệu hóa hoặc có những hành vi xâm phạm khác vào các tính năng bảo mật, chức năng ngăn chặn, cấm sử dụng, sao chép của CTN Law trên Website, các trang mạng xã hội, ứng dụng hoặc kênh quảng bá nào khác mà CTN Law quản lý.

3. Điều khoản về chính sách bảo mật thông tin khách hàng

3.1. Mục tiêu của Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật này được CTN Law ban hành nhằm mục đích giúp Người sử dụng hiểu rõ:

 • Cách thức CTN Law thu thập thông tin cá nhân của Người sử dụng;
 • Những thông tin của Người sử dụng mà CTN Law thu thập;
 • Mục đích thu thập và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân của Người sử dụng;
 • Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của Người sử dụng;
 • Cam kết của CTN Law về việc bảo mật thông tin cá nhân của Người sử dụng;
 • Quyền của Người sử dụng đối với thông tin cá nhân của mình;
 • Nghĩa vụ của Người sử dụng đối với thông tin cá nhân của mình;
 • Hiệu lực Chính Sách Bảo Mật;
 • Thông tin liên vệ của CTN Law.

3.2. Cách thức CTN Law thu thập thông tin cá nhân của Người sử dụng

3.2.1. Khi đăng ký sử dụng dịch vụ của CTN Law

 • Khi đăng ký dịch vụ của CTN Law, Người sử dụng sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định để xác thực danh tính theo quy định của pháp luật hiện hành;
 • Bất cứ thông tin cá nhân nào do CTN Law yêu cầu được đánh dấu “Bắt buộc”, Người sử dụng phải cung cấp và đồng ý để CTN Law xử lý thông tin này. Nếu Người sử dụng không đồng ý cung cấp thông tin cá nhân này và/hoặc không đồng ý để CTN Law xử lý thông tin theo quy định tại Chính Sách Bảo Mật này, CTN Law sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan và việc đăng ký dịch vụ của Người sử dụng sẽ bị từ chối.

3.2.2. Từ việc sử dụng các dịch vụ của CTN Law

CTN Law thu thập trực tiếp các thông tin cá nhân từ Người sử dụng khi Người sử dụng quyết định tham gia vào bất kỳ dịch vụ nào của CTN Law.

3.3. Những thông tin của Người sử dụng mà CTN Law thu thập

3.3.1. Dưới đây là thông tin cá nhân mà CTN Law thu thập trực tiếp từ Người sử dụng:

a) Họ và tên của Người sử dụng;

b) Số điện thoại di động của Người sử dụng;

c) Địa chỉ email của Người sử dụng.

3.3.2. Nếu Người sử dụng muốn sử dụng dịch vụ có liên quan của CTN Law và gửi thông tin tại Mục 3.3.1 nêu trên cho CTN Law, CTN Law sẽ cung cấp các dịch vụ liên quan cho Người sử dụng.

3.3.3. Nếu Người sử dụng không muốn CTN Law xử lý thông tin cá nhân của Người sử dụng tại Mục 3.3.1 nêu trên. Trong trường hợp này, CTN Law sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan cho Người sử dụng.

3.4. Mục đích thu thập và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân của Người sử dụng

Sau đây là những lý do thu thập cũng như phạm vi sử dụng những thông tin tại Mục 3 của Chính Sách Bảo Mật này:

 • Xác định danh tính của Người sử dụng;
 • Cung cấp một trong các dịch vụ của CTN Law mà Người sử dụng đã yêu cầu;
 • Điều hành và quản lý các dịch vụ của CTN Law đã cung cấp cho Người sử dụng;
 • Liên lạc với Người sử dụng các vấn đề liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của CTN Law;
 • Xử lý đơn yêu cầu trong quá trình sử dụng dịch vụ của CTN Law mà Người sử dụng đã yêu cầu;
 • Điều tra và giải quyết các khiếu nại hoặc thắc mắc khác mà Người sử dụng gửi đến CTN Law liên quan đến các dịch vụ của CTN Law;
 • Giám sát và cải thiện việc thực hiện các dịch vụ của CTN Law;
 • Duy trì và phát triển các dịch vụ của CTN Law;
 • Phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.

3.5. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của Người sử dụng

3.5.1. CTN Law sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của Người sử dụng trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích quy định tại Mục 3.4 nêu trên.

3.5.2. Sau khi chấm dứt hoặc vô hiệu hóa tài khoản của Người sử dụng, CTN Law, Chi nhánh hoặc Nhà cung cấp dịch vụ của CTN Law có thể giữ lại thông tin cá nhân của Người sử dụng trong khoảng thời gian hợp lý về mặt thương mại cho các mục đích sao lưu, lưu trữ và/hoặc kiểm tra theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3.6. Cam kết của CTN Law về việc bảo mật thông tin cá nhân của Người sử dụng

3.6.1. CTN Law cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Người sử dụng.

3.6.2. CTN Law có quy trình kỹ thuật, hành chính và vật chất thích hợp để chống mất mát, trộm cắp và lạm dụng, cũng như chống lại việc truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và tiêu hủy thông tin.

3.6.3. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100% (một trăm phần trăm). Do đó, CTN Law không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối.

3.7. Quyền của Người sử dụng đối với thông tin cá nhân của mình

3.7.1. Gửi yêu cầu CTN Law dừng ngay việc xử lý, sử dụng các thông tin cá nhân của Người sử dụng đã gửi đến CTN Law trước đó bằng cách liên hệ trực tiếp với CTN Law thông qua các thông tin liên hệ được quy định tại Chính Sách Bảo Mật này.

3.7.2. Có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng liên hệ trực tiếp với CTN Law thông qua các thông tin liên hệ được quy định tại Chính Sách Bảo Mật này.

3.7.3. Có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin cá nhân bằng cách liên hệ với CTN Law. Khi tiếp nhận phản hồi, CTN Law sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Người sử dụng, tùy theo mức độ, CTN Law sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

3.8. Nghĩa vụ của Người sử dụng đối với thông tin cá nhân của mình

3.8.1. Người sử dụng có trách nhiệm cung cấp cho CTN Law các thông tin của Người sử dụng và cá nhân của người nào mà Người sử dụng cung cấp cho CTN Law một cách chính xác, không gây nhầm lẫn, đầy đủ và gần nhất.

3.8.2. Trong trường hợp Người sử dụng có nhu cầu cung cấp thông tin cá nhân của một người nào đó cho CTN Law mà không phải là thông tin của Người sử dụng (ví dụ: Người đại diện, người giới thiệu hoặc người bảo lãnh của Người sử dụng). Trong trường hợp này, Người sử dụng nên thông báo những người này về việc cung cấp thông tin cá nhân của họ cho CTN Law trước, nhằm đảm bảo sự đồng ý của họ cho việc cung cấp thông tin, đồng thời chỉ dẫn cho họ biết về địa chỉ Website để họ có thể tự mình tìm hiểu Chính Sách Bảo Mật này (tại mục Chính Sách Bảo Mật trên Website của CTN Law).

3.9. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Người sử dụng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

3.9.1. Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, Người sử dụng gửi khiếu nại đến email để contact@ctnlaw.vn để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

3.9.2. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, CTN Law sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

3.10. Hiệu lực Chính Sách Bảo Mật

3.9.1. Việc Người sử dụng cung cấp thông tin cá nhân của mình tại Website thì xem như Người sử dụng đã hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này.

3.9.2. Chính Sách Bảo Mật này có hiệu lực và có giá trị ràng buộc với Người sử dụng và CTN Law kể từ khi Người sử dụng cung cấp thông tin cá nhân của Người sử dụng tại Website.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1.Luật áp dụng

Mọi tranh chấp liên quan đến nội dung Điều khoản sử dụng đã nêu ở trên sẽ được các bên giải quyết thông qua thương lượng, trường hợp việc thương lượng không đạt, các bên có quyền yêu cầu tòa án có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết, luật áp dụng để giải quyết trong trường hợp này là pháp luật Việt Nam. CTN Law sẽ được miễn trừ trách nhiệm nếu các tranh chấp phát sinh thuộc các trường hợp quy định tại mục Miễn trừ trách nhiệm nêu trên.

2. Thông tin liên hệ CTN Law

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào hoặc có bất cứ vướng mắc nào có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp về các điều khoản nêu trên, Người sử dụng vui lòng liên hệ với CTN Law theo thông tin dưới đây để được tư vấn và giải đáp kịp thời:

CÔNG TY LUẬT TNHH CHÂN TÍN NGHĨA

Địa chỉ: Tầng 2, số 118 ngõ 203 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (+84) 247 303 6879            Hotline: 0707 879 868

E-mail: contact@ctnlaw.vn