LĨNH VỰC THỰC HÀNH

Doanh nghiệp & thương mại

Đầu tư nước ngoài

Hợp đồng

Ngân hàng & Tài chính

Thuế

Sáp nhập & Mua lại

Lao động & Việc làm

 

GIÁO DỤC

Trường đại học luật Hà Nội, Thạc sĩ Luật Kinh tế: 2022 – nay

Học viện tư pháp, Khóa đào tạo nghề Luật sư, 2021 – 2022

Kế toán Thiên Ưng, Chứng chỉ kế toán tổng hợp thực hành: 2020-2021

Trường đại học luật Hà Nội, Cử nhân Luật Kinh tế: 2017-2021

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Cộng sự, Công ty Luật TNHH Chân Tín Nghĩa: 01/2024 – nay

Luật sư tập sự, Công ty Luật TNHH Chân Tín Nghĩa: 01/2023 – 12/2023

Trợ lý pháp lý, Công ty Luật TNHH Chân Tín Nghĩa: 11/2020 – 12/2022

Thực tập sinh, Công ty Luật TNHH Chân Tín Nghĩa: 07/2020 – 10/2020

 

NGÔN NGỮ

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt