LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ
Doanh nghiệp & Thương mại
Đầu tư nước ngoài
Hợp đồng
Ngân hàng & Tài chính
Thuế
Mua bán & Sáp nhập
Lao động & Việc làm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN
Đại học Luật Hà Nội, Thạc sỹ (Luật học): 2013 – 2015
Đại học Kinh tế Quốc dân, Cử nhân (Tài chính & Ngân hàng): 2009 – 2012
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, Cử nhân (Ngữ văn Anh): 2004 – 2009
Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Cử nhân (Luật học): 2003 – 2007

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Giám đốc, Công ty Luật TNHH Chân Tín Nghĩa: 2020 – hiện tại
Luật sư, Lee & Ko: 2017-2019
Cộng tác viên dịch thuật, Phòng Tư pháp quận Hoàn Kiếm: 2009 – hiện tại
Trợ lý pháp lý, Trust Link Co., Ltd. (HCMC & HNC): 2008 – 2019
Cộng tác viên, Trust Law Firm (HCMC & HNC): 2013 – 2017

HOẠT ĐỘNG
Tham gia Đoàn luật sư, Việt Nam: 2016

NGÔN NGỮ
Tiếng Anh, tiếng Việt