LĨNH VỰC THỰC HÀNH 

Doanh nghiệp & thương mại

Đầu tư nước ngoài

Hợp đồng

Ngân hàng & Tài chính

Thuế

Sáp nhập & Mua lại

Lao động & Việc làm

 

GIÁO DỤC

Trường đại học luật Hà Nội, Cử nhân luật: 2016-2020

Học viện tư pháp, Khóa học hành nghề luật sư: 2020-2021

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Công tác, Công ty Luật TNHH Chân Tín Nghĩa: 2021 – Hiện tại

Trợ lý pháp lý, Công ty Luật TNHH Chân Tín Nghĩa: 2020 – 2021

Chuyên viên pháp chế, Công ty cổ phần Chăm sóc nụ cười đẹp: 2019 – 2020

Thực tập sinh pháp lý, Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc: 2019

Tư vấn viên, Công ty TNHH tư vấn An Nam: 2018

 

NGÔN NGỮ
Tiếng Anh, tiếng Việt