LĨNH VỰC THỰC HÀNH

Đầu tư nước ngoài

Sở hữu trí tuệ

Doanh nghiệp & thương mại

Hợp đồng

Tài chính & Ngân hàng

Lao động & Việc làm

Sáp nhập & Mua lại

Thuế

 

GIÁO DỤC

Khoa Luật – Trường Đại học Ngoại thương: 2018 – Hiện tại

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Cộng tác, Công ty Luật TNHH Chân Tín Nghĩa: 2022 – nay

Trợ lý Pháp lý, Công ty Luật TNHH Chân Tín Nghĩa: 2021 – 2022

Thực tập sinh Pháp lý, Công ty Luật TNHH Chân Tín Nghĩa: 07/2021 – 11/2021

Thực tập sinh Pháp lý, Công ty Luật TNHH ANS: 12/2020-05/2021

Thực tập sinh Pháp chế, Công Ty CP CEKS Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại: 09/2020-12/2020

 

NGÔN NGỮ

Tiếng Anh, tiếng Việt