LĨNH VỰC THỰC HÀNH

Đất đai

Doanh nghiệp & thương mại

Đầu tư nước ngoài

Hợp đồng

Sáp nhập & Mua lại

Lao động & Việc làm

 

GIÁO DỤC

Học viện tư pháp, Khóa đào tạo nghề Luật sư, 2022 – 2023

Trường đại học Mở Hà Nội, Cử nhân Luật Kinh tế: 2017-2021

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Luật sư tập sự, Công ty Luật TNHH Chân Tín Nghĩa: 03/2024 – nay

Trợ lý pháp lý, Công ty Luật TNHH Chân Tín Nghĩa: 12/2022 – 02/2024

Thực tập sinh, Công ty Luật TNHH Chân Tín Nghĩa: 08/2022 – 11/2022

Trợ lý pháp lý, Công ty TNHH Dịch vụ pháp lý Đông A: 09/2020 – 07/2022

 

NGÔN NGỮ

Tiếng Anh, tiếng Việt