LĨNH VỰC THỰC HÀNH

Doanh nghiệp & thương mại

Đầu tư nước ngoài

Hợp đồng

Hôn nhân gia đình

Thuế

Sáp nhập & Mua lại

Lao động & Việc làm

 

GIÁO DỤC

Trường đại học luật Hà Nội, Thạc sĩ Luật Kinh tế: 2024 – nay

Học viện tư pháp, Khóa đào tạo nghề Luật sư, 2022 – 2023

Trường đại học luật Hà Nội, Cử nhân Luật Kinh tế: 2018-2022

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Luật sư tập sự, Công ty Luật TNHH Chân Tín Nghĩa: 03/2024 – nay

Trợ lý pháp lý, Công ty Luật TNHH Chân Tín Nghĩa: 11/2022 – 02/2024

Thực tập sinh, Công ty Luật TNHH Chân Tín Nghĩa: 07/2022 – 10/2022

 

NGÔN NGỮ

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt