CẬP NHẬT VỀ CÁCH DIỄN GIẢI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VỀ KHÁI NIỆM TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

MỘT SỐ CẬP NHẬT VỀ CÁCH DIỄN GIẢI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VỀ

KHÁI NIỆM TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 

1. Khoản 3 Điều 22 Luật Đầu tư 2020 có đưa ra định nghĩa về tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là “tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”. Điều 23 Khoản 1 Luật Đầu tư 2020 có đưa ra các trường hợp một tổ chức kinh tế phải thực hiện thủ tục như nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

2. Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn lại không đưa ra giải thích cụ thể khái niệm “nắm giữ” trong quy định nêu trên. Vì vậy, thực tế hiện nay, khái niệm “nắm giữ” đang được nhiều tổ chức xác định rằng là nắm giữ trực tiếp cổ phần/phần vốn góp trong công ty. Do đó nếu coi nhà đầu tư nước ngoài là F0 và các tổ chức kinh tế tại Việt Nam lần lượt là F1, F2, … Fn thì quy định tại Điều 23 chỉ áp dụng đối với các tổ chức F1 và F2. Các công ty F3 hoặc tầng thấp hơn sẽ không bị coi là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và không cần thực hiện thủ tục như nhà đầu tư nước ngoài.

3. Tuy nhiên, theo cập nhật của chúng tôi gần đây tại Sở Kế Hoạch đầu tư Hà Nội, Phòng Đăng ký Kinh doanh (“Phòng ĐKKD – SKHĐT Hà Nội”) đã yêu cầu một tổ chức F4 thực hiện thủ tục đầu tư như một nhà đầu tư nước ngoài do xác định F4 là “tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài” bị “nắm giữ” 99,99% bởi nhà đầu tư nước ngoài thông qua các Công Ty F1, F2 và F3.

4. Mặc dù trong thông báo không nêu rõ cơ sở pháp lý cụ thể, có thể thấy rằng hiện nay các cơ quan nhà nước đã có quan điểm việc “nắm giữ” bao gồm cả “nắm giữ” gián tiếp thông qua các công ty trung gian. Quan điểm này có thể ảnh hưởng lớn tới thị trường đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay bởi theo hiểu biết của chúng tôi, khá nhiều doanh nghiệp đang sử dụng cấu trúc lắp tầng như một hình thức để “né” các điều kiện áp dụng với nhà đầu tư nước ngoài.

Trên đây chỉ là phần cập nhật thông tin đến từ Công ty Luật TNHH Chân Tín Nghĩa. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ gọi số: 0966 385 041 – 0707 879 868 để được giải đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *