THỦ TỤC – Điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài 2021

Giấy phép văn phòng đại diện được Sở Công Thương cấp phép cho thương nhân nước ngoài khi thành lập tại Việt Nam. Trên đó ghi lại các thông tin như Công ty mẹ, ngành nghề, quốc tịch…Ngoài ra thông tin đại diện bên phía Việt Nam thể hiện người đứng đầu (Trưởng đại diện), địa chỉ đặt văn phòng, nội dung hoạt động.

Căn cứ Điều 15 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong những trường hợp sau:

  • Thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài.
  • Thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện.
  • Thay đổi tên gọi của Văn phòng đại diện.
  • Thay đổi nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện.
  • Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc trong khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý.

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi như nêu trên thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

1. Thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài

Cách thức thực hiện

Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ:

Ø Trực tiếp

Ø Qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng)

đến Cơ quan cấp Giấy phép*

Quy trình xử lý hồ sơ Bước 1: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

***Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2: Trừ trường hợp đặc biệt, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép điều chỉnh hoặc không điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

***Trường hợp không điều chỉnh phải có văn bản nêu rõ lý do.

Trường hợp đặc biệt:

Việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện dẫn đến nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành:

1-    Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2-    Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh.

3-    Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép điều chỉnh hoặc không điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không điều chỉnh phải có văn bản nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ

1, Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương (do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký);

2, Các tài liệu chứng minh về nội dung thay đổi, cụ thể:

Ø Trường hợp điều chỉnh Giấy phép thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài:

ü Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài.

Ø Trường hợp điều chỉnh Giấy phép thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện:

ü Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện;

ü Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện;

ü Giấy tờ chứng minh người đứng đầu cũ của Văn phòng đại diện đã thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm thay đổi.

Ø Trường hợp điều chỉnh Giấy phép thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc trong khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý:

ü Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện;

ü Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 28 Nghị định 07/2016/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan.

3, Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Lưu ý về hồ sơ

Các tài liệu do thương nhân nước ngoài ban hành, văn bản bằng tiếng nước ngoài phải có dấu của Bộ ngoại giao nước đó chứng nhận, Hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng Việt.

2. Lưu ý

* Cơ quan cấp Giấy phép là cơ quan nào?

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện trong trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

  • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là Ban quản lý) thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện đặt trụ sở trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao trong trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.
  • Cơ quan khác có thẩm quyền được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

 

Trên đây là tư vấn của CTNLaw về THỦ TỤC – Điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài 2021?​ Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ gọi số: 0247 303 6879 – 0707 879 868 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!
Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *